Friday, 20/05/2022 - 17:03|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Kim Quý
Phó trưởng phòng Lê Kim Quý
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0912.238.287
Email quylk.tccb@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách