Friday, 20/05/2022 - 18:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Văn Đình
Phó trưởng phòng Lê Văn Đình
Ngày tháng năm sinh 08/12/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0949.078.986
Email dinhlv.tccb@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách