Friday, 20/05/2022 - 16:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Văn Hải
Chuyên viên Lê Văn Hải
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0983 442 993
Email hailv.tccb@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách