Wednesday, 01/04/2020 - 20:14|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Huân
Chuyên Viên Nguyễn Ngọc Huân
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0975468876
Email huannn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách