Thứ tư, 25/05/2022 - 19:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Huân
Chuyên Viên Nguyễn Ngọc Huân
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0975468876
Email huannn@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách