Wednesday, 01/04/2020 - 22:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huy Khoa
Phó chánh thanh tra Nguyễn Huy Khoa
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0913 009 609
Email khoanh.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách