Friday, 20/05/2022 - 18:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Văn Nguồn
Trưởng phòng Lê Văn Nguồn
Giới tính Nam
Điện thoại 0912 276 590
Email nguonlv.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách