Wednesday, 25/05/2022 - 19:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Đỗ Văn Cường
Chánh văn phòng Đỗ Văn Cường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Điện thoại 0919686646
Email cuongdv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách