Tuesday, 17/05/2022 - 18:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoà
Chuyên viên Lê Thị Hoà
Ngày tháng năm sinh 19/01/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0989847686
Email hoalt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách