Monday, 26/10/2020 - 05:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoà
Chuyên viên Lê Thị Hoà
Ngày tháng năm sinh 19/01/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0989847686
Email hoalt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách