Friday, 20/05/2022 - 17:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0913 345 788
Email tuanna.khtc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách