Monday, 26/10/2020 - 04:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0913 345 788
Email tuanna.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách