Monday, 26/10/2020 - 04:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912 275 092
Email tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách