Friday, 20/05/2022 - 17:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chuyên viên Nguyễn Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912 275 092
Email tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách