Monday, 26/10/2020 - 05:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Thuý
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Thuý
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0916 446 468
Email thuyntt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách