Thứ ba, 17/05/2022 - 17:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thìn
Văn thư Nguyễn Thị Thìn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0949 337 800
Email thinnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách