Monday, 26/10/2020 - 04:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thìn
Văn thư Nguyễn Thị Thìn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0949 337 800
Email thinnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách