Thứ ba, 17/05/2022 - 17:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Long
Chuyên viên Nguyễn Văn Long
Ngày tháng năm sinh 07/08/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0909886119
Email longnv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách