Thứ ba, 17/05/2022 - 18:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Tuấn
Phó chánh văn phòng Trịnh Văn Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0912 369 891
Email tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách