Thứ ba, 17/05/2022 - 17:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Vũ Nguyên Hoàng
Phó trưởng phòng Vũ Nguyên Hoàng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0903 219 863
Email hoangvn.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách