Monday, 26/10/2020 - 06:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Nam
Chuyên viên Nguyễn Thành Nam
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912797331
Email namnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách CNTT