Tuesday, 17/05/2022 - 19:03|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Nam
Chuyên viên Nguyễn Thành Nam
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912797331
Email namnt.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách CNTT