Tuesday, 17/05/2022 - 18:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục Thanh Hóa thời kỳ đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1954-1964)

Mười năm này miền Bắc sống trong hòa bình, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa; cải tạo xã hội, bước đầu xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà, chi viện cách mạng miền Nam. GD&ĐT Thanh Hóa cùng giáo dục toàn miền Bắc, vượt qua đói nghèo sau chiến tranh thực thi hai nhiệm vụ được xác định; mục tiêu, phương châm, yêu cầu của Cải cách giáo dục lần thứ hai ( hệ 10 năm, bắt đầu từ năm học 1956 - 1957). Xây dựng, phát triển nền giáo dục XHCN, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng; giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mỹ), liên hệ lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với đời sống xã hội nhằm bồi dưỡng, đào tạo HS trở thành người lao động có tài, có đức, một lòng phục vụ tổ quốc, nhân dân. Từ 1955 đến 1960, các phong trào “phổ cập vỡ lòng” (tương đương lớp 1 hiện nay), XMC, bổ túc văn hóa (BTVH) càng được đẩy mạnh. Phát hành riêng cho miền núi tờ báo Núi rừng diệt dốt bằng tiếng dân tộc, tiếng phổ thông. Năm 1956, xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc) được công nhận là “Lá cờ đầu thanh toán nạn mù chữ” toàn miền Bắc. Hồ Chủ Tịch gửi thư khen ngợi, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai. Năm 1957, thị xã Thanh Hóa (nay là TP) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 1958, 13 chiến sĩ diệt dốt được nhận Huy hiệu Hồ Chủ tịch. Để khích lệ tỉnh ta làm tốt hơn nữa, Hồ Chủ tịch đã giành riêng cho Thanh Hóa Giải thưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh về binh dân học vụ. Bậc học phổ thông (hệ 10 năm) số trường lớp tăng vọt. Tính đến hết năm 1960, cấp 1 tăng 108% số trường, 150% số lớp, 155% số học sinh. Tỷ lệ này ở cấp 2 là 260% - 160% - 185%; cấp 3 : 300% - 140% và 132%. Giáo dục  miền núi, giáo dục vùng công giáo được tăng cường. Thành lập trường sư phạm BTVH, trường Trung cấp sư phạm (một trong 9 trường trên toàn miền Bắc). Kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh biên chế, điều chỉnh cán bộ giáo viên.

Một buổi lao động của thầy trò Trường cấp III Hà Trung

năm học 1959 - 1960

                   

 

Từ năm 1961 đến năm 1965, miền Bắc bắt đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Thực hiện nội dung giáo dục do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ V đề ra, ngành đã đặt công tác BTVH lên hàng đầu với hình thức học ngoài giờ là chủ yếu, nhằm nâng cao trình độ cán bộ cơ sở đến tốt nghiệp cấp 1; trình độ nhân dân đến hết lớp 2. Chú trọng phát triển trường phổ thông chức nghiệp dân lập (dạy nghề nông, công nghiệp). Ở miền núi “tập trung vừa sản xuất vừa học tập”, ở miền xuôi “sản xuất tại gia, học tập tại trường”. Dựa vào nhân dân để phát triển mẫu giáo. GDPT phát triển bình thường vỡ lòng và cấp 1, tiến hành căn bản phổ cập cấp 1. Kết hợp đúng mức kinh phí nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để phát triển cấp 2, 3. Nhà trường lấy việc nâng cao chất lượng là chính, kết hợp chặt chẽ học văn hóa và học kiến thức phục vụ sản xuất, trước hết là sản xuất nông nghiệp, trở thành “trung tâm khoa học - kỹ thuật” của địa phương.

 

Phong trào sôi nổi, rộng khắp nhất những năm này là phong trào “Thi đua hai tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý” và “Áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, trong sản xuất”. Phong trào “Hai tốt”, nổi bật lên Trường cấp 1 Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, 1 trong 5 Tổ lao động XHCN đầu tiên, “Lá cờ đầu bậc học cấp 1” toàn miền Bắc. Các điển hình “gắn nhà trường với đời sống và lao động sản xuất” là trường cấp 2 Tố Như (Hoằng Hóa), Thọ Nguyên (Thọ Xuân), Quảng Đức (Quảng Xương), Thiệu Thành (Thiệu Hóa). Ngành học BTVH phong trào “Xây dựng phong cách học tập 4 tốt” (hiểu kỹ, nhớ lâu, đều các môn, thực hành giỏi) cũng rất sôi nổi. Từ đây xuất hiện hàng trăm Đơn vị tiên tiến cấp Tỉnh. Đại hội thi đua ngành Giáo dục toàn miền Bắc tổng kết 5 năm phát động phong trào thi đua “Hai tốt” (1961 -1965) đã tuyên dương Trường cấp 1 Hải Nhân là “Đơn vị thi đua xuất sắc nhất giáo dục phổ thông cấp 1”, 6 đơn vị là “Đơn vị tiên tiến xuất sắc” là Vỡ lòng xã Nga Mỹ (Nga Sơn), trường cấp 1 Hà Ngọc (Hà Trung), Quảng Đức (Quảng Xương), BTVH nhà máy điện Hàm Rồng, BTVH xã Xuân Thành (Thọ Xuân), Trường cấp 3 Cẩm Thủy.   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết