Saturday, 26/09/2020 - 08:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Chủ tịch UBND tỉnh

UBND xã, phường, thị trấn

Thủ tục hành chính (Cấp xã, phường, thị trấn)►