Friday, 21/09/2018 - 18:44|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 65 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh THPT Chủ tịch UBND tỉnh

Sở GD&ĐT (Trường THPT)

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực