Saturday, 26/09/2020 - 09:09|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 73 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực