Wednesday, 11/12/2019 - 01:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mã thủ tục B-BGD-285182-TT
Cấp thực hiện Trường Đại học, Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
Loại TTHC
Lĩnh vực Quy chế thi và tuyển sinh
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

- Thí sinh có đủ các điều kiện theo quy định, đáp ứng yêu cầu của trường nộp phiếu Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cùng với hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) kèm theo lệ phí ĐKXT trong xét tuyển đợt 1. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường;.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: trực tuyến hoặc cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;

- Các trường/nhóm trường điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu trong thời hạn quy định; quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức; công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng khác.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Thí sinh có thể thực hiện theo phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi

Thành phần hồ sơ

a) Phiếu ĐKXT;

 b) Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai upload/19881/20180913/Mau_phieu_dKDT.pdf
Phí Không có thông tin
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Không có thông tin Chưa cập nhật
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Trường Đại học, Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định Trường Đại học, Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện

Số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh được nhập vào phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

- Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định(*).

- Thí sính có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.

- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

Thí sinh ĐKXT vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định này còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan(*).

Đánh giá tác động TTHC