Tuesday, 17/07/2018 - 20:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 11 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Chuyển trường đối với học sinh THPT Chủ tịch UBND tỉnh

- Chuyển trường ra tỉnh ngoài: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

- Chuyển trường trong tỉnh: Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX.

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Đã có hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh THPT Chủ tịch UBND tỉnh

Sở GD&ĐT (Trường THPT)

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Đã có hiệu lực
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Đã có hiệu lực
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Đã có hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực