Thứ ba, 09/03/2021 - 10:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Lịch công tác Sở

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
08/03/2021
(8h30) Họp giao ban
Phòng họp T2 Nhà A Sở GD&ĐT Giám đốc Trần Văn Thức (TP: BGĐ, BTV Đảng ủy Sở GD&ĐT, Trưởng phòng TCCB, CVP)
(11h) Tọa đàm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Phòng họp T2 Nhà C Sở GD&ĐT Giám đốc Trần Văn Thức (TP: BGĐ, Thường trực CĐN, Đại diện lãnh đạo các phòng CQS, Toàn thể nữ Công chức, NLĐ CQS, CĐN)
(15h45) Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội nghị lãnh đạo UBND tỉnh mở rộng
Hội trường T3 VP UBND tỉnh Giám đốc Trần Văn Thức
Thứ Ba
09/03/2021
(7h30) Họp BCĐ phát triển thành phố Thanh Hóa.
Phòng họp T3 UBND tỉnh Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
Tham gia đoàn của tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tại xã Thạch Sơn
Thạch Thành Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh (Phòng QLĐT&GDTX)
(14h) Làm việc với Trưởng các Phòng GD&ĐT huyện, thị, TP
Phòng họp T2 Nhà C Sở GD&ĐT Giám đốc Trần Văn Thức (TP: BGĐ, Trưởng phòng: GDTH, GDTrH, Trưởng các Phòng GD&ĐT huyện, thị, TP)
(14h30) Dự họp BTC Cuộc thi Sáng tạo thanh niếu niên nhi đồng tỉnh Thanh Hóa
Hội trường T2 CQ Tỉnh đoàn Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh
Thứ Tư
10/03/2021
Hội thảo, giới thiệu trực tuyến bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2
Phòng họp T2 Nhà C Sở GD&ĐT Lãnh đạo Sở GD&ĐT (Phòng GDTH)
(7h30) Dự họp về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2021.
Phòng họp T3 VP UBND tỉnh Giám đốc Trần Văn Thức
(9h30) Dự họp nghe báo cáo đánh giá 7 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/11/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.
Phòng họp T2 Trụ sở UBND tỉnh Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh
(14h) Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (Chương trình chi tiết theo thông báo).
Trung tâm GDTX tỉnh Giám đốc Trần Văn Thức
Thứ Năm
11/03/2021
Họp thường kỳ UBND tỉnh
Phòng họp T3 UBND tỉnh Giám đốc Trần Văn Thức
Hội thảo giới thiệu trực tuyến bộ SGK lớp 2, lớp 6
Phòng họp T2 Nhà C Sở GD&ĐT, Hội trường Viettel Lãnh đạo Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH, Phòng GDTH)
(14h30) Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Hồng Đức.
Phòng 404 Nhà Điều hành Trường ĐH Hồng Đức Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu
Thứ Sáu
12/03/2021
(14h30) Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn mời Sở GD&ĐT làm việc về công tác GD&ĐT của huyện
Triệu Sơn Giám đốc Trần Văn Thức (TP: GĐ, Đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC, Thanh tra, VP, GDMN, GDTH, GDTrH, QLĐT&GDTX, CV tổng hợp)