Wednesday, 23/09/2020 - 17:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
  • Lễ trao học bổng vì em hiếu học năm 2017
  • Đội bóng chuyền nữ cơ quan Sở GD&ĐT Thanh Hóa
  • Ảnh 20/11
  • Hội thảo giới thiệu cổng thông tin điện tử tại các Phòng Giáo dục& Đào tạo Thanh Hóa