Wednesday, 26/01/2022 - 21:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Hướng dẫn học sáo recorder Bài 3: Làm quen với nốt Son (Lê Hồng Tuấn- Lê Thị Kim)