Wednesday, 26/01/2022 - 21:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Hướng dẫn học sáo recorder cự dễ hiểu, Bài 8: Làm quen với nốt Đồ (quãng 1)