Thứ tư, 18/05/2022 - 10:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA

Trường TH Điền Lư, Bá Thước trong top trường đẹp nhất tỉnh Thanh Hóa

Trường TH Điền Lư, Bá Thước dật KĐCLGD Cấp độ 3 và đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2