Sunday, 29/03/2020 - 01:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Trường TH Thị trấn Bến Sung, Như Thanh chú trọng công tác KĐCLGD cấp độ 3- CQG Mức 2 sẵn sàng cho Chương trình GDPT 2018