Tuesday, 17/05/2022 - 17:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch sử Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa

                                

LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THANH HÓA

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với việc xây dựng chính quyền cách mạng, nền giáo dục dân chủ mới tại Thanh Hóa đã ra đời, phát triển theo nguyên tắc “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. Đó là nền giáo dục Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Cùng với việc thành lập Nha Bình dân học vụ và Ty Thanh tra Tiểu học Thanh Hóa (tháng 9 - 1945), dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Lâm thời nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 01/10/1945, các trường tiểu học trong toàn tỉnh đã ổn định trường, lớp và tổ chức khai giảng năm học đầu tiên. Trên cơ sở tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn Giáo giới Thanh Hóa - tổ chức tiền thân của Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa ra đời. Hoạt động của Liên đoàn Giáo giới lúc này cũng như các đoàn thể cứu quốc, lấy việc phục vụ kháng chiến, tham gia công tác xã hội làm nội dung chính. Trong thời gian này, giáo dục Thanh Hóa cùng với giáo dục cả nước và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia kháng chiến theo nhiệm vụ riêng của mình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thanh Hóa thuộc vùng tự do, nên Giáo dục khu Ba và các trường trung học trong khu tản cư tập trung vào Thanh Hóa để tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng.

Với tư cách là tổ chức của những người làm công tác giáo dục trong chế độ mới, Liên đoàn Giáo giới Thanh Hóa đã thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng lúc bấy giờ là: Tổ chức mít tinh chào mừng cách mạng và chính quyền nhân dân, đồng thời tổ chức, vận động đội ngũ giáo viên làm tốt chức nghiệp của mình như huấn luyện phương pháp dạy bình dân học vụ, giảng dạy trong các nhà trường theo chương trình của Bộ Quốc gia Giáo dục và tham gia kháng chiến. Hành động hiệu quả nhất của Liên đoàn lúc bấy giờ là chủ động tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu chuyên môn để các trường trong tỉnh thống nhất nội dung giảng dạy. Thời kỳ này Liên đoàn chính là tổ chức mà Đảng thông qua để lãnh đạo ngành.

Ngày 22/7/1951, tại Chiến khu Việt Bắc, Liên đoàn Giáo giới Việt Nam đổi tên thành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, ngày 17/10/1951, Liên đoàn Giáo giới Thanh Hóa được đổi tên thành Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa. Đồng thời tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại trường Tiểu học Quảng Thắng, huyện Quảng Xương (nay là Trường Tiểu học Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa), đánh dấu chính thức sự ra đời của Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa, đồng hành cùng chuyên môn đưa sự nghiệp giáo dục trong tỉnh không ngừng phát triển.

Thời kỳ 1951 - 1954, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa tập trung ổn định, củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ, tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn. Điểm nổi bật nhất trong thời kỳ này là Công đoàn đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên thâm nhập thực tế, thi đua xây dựng trường kiểu mẫu, bồi dưỡng chiến sĩ thi đua cấp ngành, cấp toàn quốc. Ngay khi mới thành lập, Công đoàn Giáo dục đã nhận trách nhiệm hưởng ứng phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành. Cũng từ đây trọng trách ấy luôn được CĐGD Thanh Hóa gánh vác và đi tiên phong cùng với những nhiệm vụ quan trọng khác là chăm lo đời sống và giáo dục, rèn luyện cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành.

Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954 - 1964): Trên cơ sở tinh thần chung nhiệm vụ Đại hội đại biểu lần thứ nhất Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội Công đoàn Thanh Hóa, CĐGD Thanh Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là “Tăng cường giáo dục, nâng cao giác ngộ XHCN, đoàn kết rộng rãi lao động toàn ngành; chăm lo bồi dưỡng đoàn viên; động viên cán bộ, giáo viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển Ngành Giáo dục; góp phần xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Năm 1959, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa, hơn 500 cán bộ, giáo viên đã xung phong nhận nhiệm vụ lên miền núi công tác với mục tiêu phát triển giáo dục miền núi. CĐGD tỉnh đã phối hợp với các huyện động viên, tổ chức sinh hoạt và đời sống cho giáo viên yên tâm công tác. Đây cũng chính là thời điểm bắt đầu một thời kỳ mới phát triển giáo dục miền núi.

Thời kỳ 1964 - 30/4/1975: Từ cuối năm 1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc khốc liệt, lớp học phải di dời xuống hầm sâu, thầy trò phải đội mũ rơm đến trường. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó đội ngũ giáo viên vẫn bám trường, bám lớp, bám học sinh để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục. Sau 9 năm (1964 - 1973), mạng lưới giáo dục trong tỉnh đã phát triển rộng khắp, tất cả các xã đều có trường cấp I, cấp II, hầu hết các huyện đã có trường cấp III. Giai đoạn này hệ thống CĐGD đã phát triển mạng lưới trong toàn ngành: CĐGD tỉnh, CĐGD huyện và CĐCS ở các trường học. Nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn là tập trung động viên phong trào thi đua “Hai tốt” (Dạy tốt - Học tốt), xây dựng các điển hình tiên tiến. Qua đó đã xuất hiện nhiều trường học tiêu biểu:Trường cấp I Hải Nhân (Tĩnh Gia) trở thành lá cờ đầu của Ngành giáo dục phổ thông cấp I toàn miền Bắc gắn với tên tuổi Nhà giáo Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Huê - Hiệu trưởng nhà trường. Đặc biệt, trong thời gian này, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa đã có nhiều nhà giáo vừa làm công tác giảng dạy, vừa tham gia đội quân xung kích chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc. Hàng trăm giáo viên cùng giáo sinh trường Trung cấp Sư phạm Thanh Hoá đã tham gia đắp đê Hàm Rồng, đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngày 14/6/1972, máy bay Mỹ đã ném bom vào đê Hàm Rồng làm nhiều người đang đắp đê hy sinh và bị thương trong đó có giáo viên và giáo sinh ngành Giáo dục.

Cùng với việc xây dựng, phát triển giáo dục trong tỉnh, Thanh Hóa đã có 306 giáo viên được Bộ Giáo dục cử vào các vùng giải phóng miền Nam để xây dựng và phát triển giáo dục. Các đồng chí được cử đi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi đất nước thống nhất, nhiều đồng chí đã ở lại và là cán bộ nòng cốt của giáo dục các tỉnh phía Nam.

 Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay:

Trước yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ đất nước thống nhất, thực hiện công cuộc đổi mới, CĐGD Thanh Hoá đã tập trung xây dựng tổ chức công đoàn trong toàn ngành vững mạnh. Đội ngũ cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu trong thời kỳ mới. Công đoàn đã tập trung động viên CB, GV, NLĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong toàn ngành  do Bộ Giáo dục và đào tạo, CĐGD Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”;  phong trào thi đua “Hai tốt” .v.v.. Từ việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Vỡ lòng xã Nga Mỹ (Nga Sơn), Bổ túc văn hóa Nhà máy Điện Hàm Rồng (Thị xã Thanh Hóa), Bổ túc văn hóa xã Xuân Thành (Thọ Xuân), Trường phổ thông cấp III Cẩm Thủy; Mẫu giáo, cấp I, cấp II xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa); Trường Trung học cơ sở Pù Nhi (Quan Hóa - nay là huyện Mường Lát); THCS Thành Vân (Thạch Thành); PTTH Như Xuân I; PTCS Ba Đình (Thành phố Thanh Hóa); PTTH Lam Sơn; PTTH Ba Đình (Nga Sơn); Trung tâm GDTX-DN huyện Thiệu Yên; trường Mầm non Công ty Xi măng Bỉm Sơn… Giai đoạn này, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng CĐGD tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa và trực tiếp tổ chức vận động cán bộ, giáo viên toàn ngành ủng hộ xây dựng Nhà nghỉ Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa, khánh thành năm 2001. Đây là cơ sở phúc lợi phục vụ cán bộ, giáo viên toàn ngành, nay là cơ sở II của Trung tâm GDTX tỉnh.

Đặc biệt, trước khó khăn của giáo dục miền núi, từ năm 2001, hưởng ứng  cuộc vận động “ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” do Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam phát động, CĐGD Thanh Hóa đã chủ động đề xuất và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề án “Xây dựng nhà công vụ giáo viên”, phát động phong trào “Chia khó với vùng cao”. Những hoạt động này mang ý nghĩa hết sức thiết thực động viên cán bộ, giáo viên, học sinh đang công tác, học tập ở các trường vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, góp phần không nhỏ đưa Thanh Hóa sớm đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS vững chắc.

                   Các đồng chí

Nguyên Lãnh đạo CĐGD Thanh Hóa

        Trải qua 70 năm (1945 - 2015) xây dựng và phát triển, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa đã tiến hành 22 kỳ đại hội. Trong chặng đường ấy có thời kỳ thuận lợi, có lúc khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của lãnh đạo Sở GD&ĐT, các ban ngành, đoàn thể từ các cấp đã tạo điều kiện cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn phát triển lớn mạnh, không chỉ trở thành “mái nhà chung” cho các đoàn viên công đoàn trong ngành mà còn góp phần đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày một phát triển.

 

Hiện nay, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa đang quản lý trực tiếp 105 công đoàn cơ sở với hơn 6 ngàn đoàn viên các trường THPT, đơn vị trực thuộc và quản lý ngành nghề đối với 2.025 công đoàn cơ sở thuộc khối công đoàn giáo dục 27 huyện, thị xã, thành phố. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBGV các ngành học, cấp học có tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn 99%. 100% công đoàn cơ sở, 99% đội ngũ CBGV, NLĐ trong toàn ngành giữ vững lập trường chính trị về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp công đoàn trong ngành đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của ngành. Hàng năm, toàn ngành có hơn 5 ngàn CBGV, NLĐ xếp loại đoàn viên xuất sắc, gần 90% CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp tỉnh và lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua” cấp tỉnh. Nhiều cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã để lại niềm tin yêu cho đoàn viên như các đồng chí Nguyễn Mạnh Khang 25 năm, Nguyễn Bá Thiều 13 năm liên tục làm Thư ký Công đoàn ngành; đồng chí Nguyễn Hữu Phụng - Thư ký CĐGD huyện Hoằng Hóa ...

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Ngành Giáo dục Thanh Hóa và hệ thống công đoàn giáo dục tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu cao quý: Có 3 đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới: Trường THPT Lam Sơn, trường THPT Ba Đình (Nga Sơn), trường Mầm Non Tân Sơn (Thành phố Thanh Hóa); 2 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, 6 Nhà giáo nhân dân, 125 Nhà giáo Ưu tú, trong đó có 2 Nhà giáo ưu tú là cán bộ Công đoàn; 22 nhà giáo đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng ngàn Chiến sĩ thi đua các cấp. Nhiều đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và các cấp Công đoàn khen thưởng. 16 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Thi đua xuất sắc; 35 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động Thanh Hóa và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm 2010, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ hai) và được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2014.

Với những thành tích trên, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào sự phát triển không ngừng của Ngành Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm và giải pháp cơ bản, đó là:

Thứ nhất, cùng với chuyên môn phối hợp với các ngành thực hiện thật tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tiếp tục giữ vững vị thế của giáo dục Thanh Hóa, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển sự nghiệp GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29/ TW Đảng ( khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để hội nhập khu vực và quốc tế.

Thứ hai, các cấp công đoàn trong ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh kết hợp với việc xây dựng đội ngũ trí thức tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trước mắt là nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp... Chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGV-LĐ. Tập trung cao độ về thời gian và các điều kiện khác để đội ngũ giáo viên trẻ được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Động viên, khuyết khích CBGV-LĐ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Thứ ba, đúc kết kịp thời bài học kinh nghiệm từ các mô hình giáo dục, trong việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn, chủ động giải quyết tốt giáo viên dôi dư, hợp đồng, luân chuyển gắn với việc chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho CBGV - NLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các trường học. Tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Thứ tư, thực hiện có chiều sâu các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03/ CT của Bộ Chính trị, tạo động lực và điều kiện để xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo bền vững, giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; tình trạng lãng phí, lạm thu, các biểu hiện thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm với nhiệm vụ của ngành và các vi phạm mà dư luận xã hội đang phê phán.

Thứ năm, cùng với chuyên môn tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, đặc biệt chú trọng chất lượng văn hóa đại trà, chất lượng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; giáo dục ý thức tự lực, tự rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, các giá trị sống, kỹ năng sống và chuẩn bị thật tốt hành trang vào đời cho học sinh.

Thứ sáu, phối hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, hội thực hiện đồng bộ các giải pháp xã hội hóa giáo dục, trọng tâm trước mắt là tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa; xây dựng phong trào học tập thực sự sôi nổi ở từng địa phương.

Phát huy truyền thống gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, đem tinh thần Đại hội lần thứ XXII vào đời sống giáo dục, Công đoàn Giáo dục Thanh Hóa tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới và sáng tạo, quyết tâm sát cánh cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết