Tuesday, 07/07/2020 - 18:19|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những Kết quả nổi bật tại hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm của Công đoàn Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TẠI HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CỦA CĐN GIÁO DỤC 6 TỈNH BẮC TRUNG BỘ

                                  Mai Bá Nam, Chủ tịch CĐN Giáo dục Thanh Hóa

 

                      Ngày 4/5/2019, Tại Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn ngành giáo dục 6 tỉnh Bắc trung bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Đây là hội nghị thường niên trên cơ sở vùng thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo những năm học trước đây.

                 Hội nghị đã được đón tiếp TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa, NGƯT Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; Đại biểu tham dự hội nghị gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục 6 tỉnh.

Các đồng chí Đại biểu tham dự Hội nghị

                  Tại Hội nghị, Chủ tịch CĐGD Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến chỉ đạo, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các đoàn đại biểu.

                  Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Giáo dục 6 tỉnh từ đầu năm học đến nay và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 -2019 và những năm tiếp theo.

                 Có thể khẳng định rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ các tỉnh, CĐGD VN, sự phối hợp có hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cấp, các ngành của địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực đầy trách nhiệm, Công đoàn ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc trung bộ đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn 6 tỉnh Bắc trung bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của công đoàn cấp trên; tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác công đoàn trong từng học kỳ và năm học đạt kết quả quan trọng. Đội ngũ CBGV, NLĐ đã chấp hành tốt mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của ngành; Công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp chính đáng cho nhà giáo và người lao động và các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt Công đoàn ngành giáo dục 6 tỉnh đã phối hợp với các Sở GD & ĐT, các ngành, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị về việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 (Khóa XII) “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Nghị quyết số 29 -NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Do vậy, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước nâng lên; Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì và có bước đột phá, có những tỉnh luôn là một trong các đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả kỳ thi THPT quốc gia và Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được Bộ GD&ĐT đánh giá cao trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo” trong dạy và học như Thanh Hóa, Nghệ An..v..v.

            Bằng sự tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành và tổ chức công đoàn tiếp tục được triển khai, thực hiện ngày càng có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

            Điểm nổi bật trong hoạt động của CĐGD các tỉnh từ đầu năm học đến nay là chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023.

             Các cấp công đoàn trong vùng phối hợp với chuyên môn luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống CBGV, NLĐ. Phối hợp với chuyên môn tham mưu với địa phương xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách địa phương; kịp thời kiến nghị những vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, trường học nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NLĐ. Tham mưu cho địa phương có cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi, giữ vững an ninh, chủ quyền vùng biên giới, ổn định chính trị vùng dân tộc. Đề xuất với chuyên môn thưởng tháng lương tháng thứ 13, xây dựng các loại quỹ tại CĐCS nhằm tạo điều kiện về vốn giúp CBGV, NLĐ phát triển kinh tế gia đình; xây dựng và phát huy hiệu quả quỹ tham quan du lịch.

             Công tác bảo hộ lao, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục đã được các cấp công đoàn chú trọng. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Công tác an toàn thực phẩm, khu chế biến thức ăn của học sinh được kiểm tra chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

           Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng  công nghệ thông tin trong giảng dạy. Động viên CBGV không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy hiệu quả phong trào làm đồ dùng dạy học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm.

             Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa" và chương trình “Chia khó“ đã được đông đảo CBGV, NLĐ trong ngành hưởng ứng tích cực.     Cùng với việc “Chia khó’’ trong tỉnh, CĐGD các tỉnh còn được tiếp nhận quà “Chia khó’’ từ các tỉnh bạn, đơn vị bạn. Phong trào khuyến học, khuyến tài của các đơn vị giáo dục trong vùng được nhân rộng, hiệu quả.

             Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện luôn được CBGV, NLĐ trong vùng tham gia nhiệt tình với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Chăm sóc, phụng dưỡng gần 200 Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền gần 150 triệu đồng.

          Công đoàn ngành Giáo dục các tỉnh đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tham gia cùng chuyên môn xây dựng đội ngũ theo tinh thần Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

               Bên cạnh những thành tích đã đạt được đáng ghi nhận, trong thời gian qua phong trào CNVC- LĐ và hoạt động công đoàn ngành giáo dục 6 tỉnh Bắc trung bộ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế, có lúc, có nơi tổ chức công đoàn chưa phát huy, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Một bộ phận cán bộ công đoàn chưa thật sự tâm huyết; thiếu chủ động trong công tác, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động công đoàn còn hạn chế, chưa tích cực học tập, nghiên cứu về chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ công đoàn; chưa thể hiện được vai trò là cầu nối giữa thủ trưởng cơ quan với đoàn viên. Một số cán bộ công đoàn thiếu về kiến thức quản lý và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, ngại va chạm, không dám đấu tranh và chưa có phương pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Nhiều cán bộ công đoàn cơ sở chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức hoạt động, dẫn đến hoạt động dàn trải, hình thức, chưa tập trung vào các hoạt động chủ yếu của công đoàn nên hiệu quả chưa cao.

             Có thể nói Hội nghị giao ban CĐGD 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội nghị, với những nét tương đồng về nhiều mặt, CĐGD các tỉnh càng hiểu về nhau hơn, từ đó có tiếng nói chung trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnhgóp phần cùng với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết