Tuesday, 17/05/2022 - 18:30|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua các hoạt động tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và

phẩm chất cho học sinh thông qua các hoạt động tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông

                                                                                     

                                                                           Nguyễn Ngọc Dũng

                                             Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Sở GD và ĐT

 

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thanh Hoá là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hoá và là thành viên của Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam. Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Thanh Hoá là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy, giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức, phát triển và xây dựng các khoa học Tâm lý học và Giáo dục học, khoa học công nghệ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Trong những năm vừa qua, sự lớn mạnh của ngành Giáo dục tỉnh nhà có phần đóng góp không nhỏ của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục với các thành viên là những người có sự tâm huyết, năng lực nghiên cứu và vận dụng tiến bộ khoa học giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh, đồng thời có những giải pháp để ứng phó với các diễn biến tâm lý học đường ngày càng phức tạp với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đời sống tâm lý học sinh, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục đã tập trung nghiên cứu triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi qua đó giúp các em mạnh dạn trình bày những vấn đề mà các em đang gặp phải như: tâm sinh lý lứa tuổi, giáo dục giới tính... để giúp các em giải quyết tận gốc của vấn đề.

          Hiện nay, công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường đóng một vai trò quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của cuộc sống như: như hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet - game online, tham vấn tâm lý học trong học đường, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh, bạo lực học đường, hướng nghiệp... Các buổi tham vấn tâm lý đã được các nhà trường và các em học sinh đón nhận với sự tham gia của nhiều Hội viên qua đó đã hình thành diễn đàn để các em học sinh giãi bày đồng thời khơi gợi các giải pháp để giải quyết thực trạng qua đó giúp các em có tư tưởng, lập trường và tinh thần tốt hơn để ứng phó với các tình huống thực tế.

          Công tác tư vấn tâm lý học đường đã được Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một cách đồng bộ theo đúng hướng dẫn của cấp trên, các nhà trường phổ thông đã căn cứ vào hướng dẫn sô 577/HD-SGDĐT ngày 27/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; công văn số 134/SGDĐT-CTTT ngày 18/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ tư vấn tâm lý trong trường phổ thông để triển khai thực hiện. Các đơn vị đã thành lập các Tổ tư vấn tâm lý với thành viên là Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, hoạt động của các Tổ tư vấn đảm bảo quyền được tham gia, tự nguyện, tự chủ, tự quyết định của học sinh và bảo mật thông tin trong các hoạt động tư vấn. Việc thành lập các Tổ tư vấn tại các nhà trường đã góp phần đưa các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường cò gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa có nhận thức đầy đủ, còn xem nhẹ công tác tư vấn tâm lý học sinh cho nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tư vấn tâm lý học sinh và giải quyết các tình huống cụ thể. Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh không có nhiều chuyển biến trong khi đó học sinh vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, ảnh hưởng xấu đến tâm lý trong quá trình phát triển. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý còn hạn chế (giáo viên kiêm nhiệm), việc mời các chuyên gia tâm lý cộng tác với nhà trường trong lĩnh vực này có gặp nhiều khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến diễn biến tâm lý của con em mình. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tư vấn tâm lý cho học sinh như: phòng tư vấn, trang thiết bị, tài liệu... còn hạn chế.

           Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tâm lý trong các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh, trong thời gian tới Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

          1. Chỉ đạo các nhà trường kiện toàn nhân sự của các Tổ tư vấn tâm lý, xây dựng quy chế hoạt động, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát huy vai trò của các Tổ tư vấn tâm lý.

          2. Tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học; tổ chức các diễn đàn, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý để công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông được chuyên sâu và chuyên nghiệp hơn.

          3. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, đặc biệt là công tác đào tạo các chuyên gia tư vấn tâm lý giáo dục, thúc đẩy việc tự bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên về công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường nhằm đảm bảo cho công tác này được triển khai hiệu quả.

          4. Đổi mới phương thức hoạt động, đưa những tiến bộ và thành tựu của khoa học tâm lý giáo dục Thế giới và Việt Nam đến các nhà trường. Chú trọng tư vấn cho học sinh các nội dung cần thiết phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi như: như hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet - game online, tham vấn tâm lý học trong học đường, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh, bạo lực học đường, hướng nghiệp... qua đó giúp các em phát huy được năng lực, phẩm chất và phát triển toàn diện.

          5. Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Hội với phương châm “hướng về cơ sở”, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng ngành học, cấp học, làm tốt các chương trình nghiên cứu với các đề tài, giải pháp chủ yếu: Giải pháp phát huy nội lực nhà giáo trong việc nâng cao năng lực, trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông; Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các trường học để đáp ứng yêu cầu quản lý tự chủ của các nhà trường phổ thông; Nghiên cứu phát huy hiệu quả của các chương trình giáo dục ngoài nhà trường; Nghiên cứu phát huy hiệu quả của các Tổ tư vấn học đường trong các nhà trường phổ thông.

          Để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh, công tác tư vấn tâm lý trong trường học sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong các hoạt động giáo dục tại các nhà trường trong thời gian tiếp theo./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết