Saturday, 25/01/2020 - 11:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bước vào năm học mới 2019 – 2020

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

bước vào năm học mới 2019 – 2020

 

                                                  (Vũ Mỹ Long, Phó CVP Sở GDĐT)

(Đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP Thanh Hóa).

Năm học 2018 - 2019 đã khép lại - một năm học tuy có nhiều khó khăn thách thức song là một năm học Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng, tự hào trên các lĩnh vực giáo dục, trong đó kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tiếp tục duy trì trong tốp đầu của giáo dục cả nước. Đặc biệt với thành tích đoạt được 4 huy chương Olympic quốc tế (3 huy chương vàng, 01 huy chương bạc), là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Phát huy những thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi năm học 2019-2020, ngay từ đầu năm học, Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyền truyền rộng khắp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về nhiệm vụ năm học 2019-2020; triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Ngành đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3421/BGDĐT-VP ngày 08/08/2019 của Bộ GDĐT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020; Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT; Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020); Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

          Đến nay, tất cả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2019-2020 đã được ngành triển khai kịp thời, đầy đủ.   

          2. Tham mưu tích cực với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo

- Ngành đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020; Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2019-2020; Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các trường phổ thông công lập tự chủ, giai đoạn 2020-2025” tạo động lực để phát triển các nhà trường phù hợp với yêu cầu hiện nay.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, như: Đề án “Cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”; Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”; Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020; Đề án “Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”…

3. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị và cơ sở giáo dục thực hiện các quy định của ngành, của tỉnh trên các lĩnh vực được giao

Triển khai, chỉ đạo các đơn vị và cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số hoạt động đầu năm học 2019 – 2020, như: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho năm học mới; tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020; n định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa, đón học sinh; thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Chỉ đạo các cấp học, bậc học hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên theo kế hoạch; tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đầu năm học; công tác đăng ký danh hiệ thi đua năm học; ban hành Kế hoạch hoạt động ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa năm học 2019-2020; ban hành Kế hoạch công tác truyền thông giáo dục năm học 2019-2020.

          4. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tế và theo quy định.

          - Tỷ lệ huy động các cháu nhà trẻ ra lớp, đạt trên 25%; mẫu giáo ra lớp, đạt trên 95,%, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,5%, nhiều trường đạt 100%; học sinh vào lớp 1, đạt 100%; học sinh vào lớp 6, đạt 99,8%; học sinh vào lớp 10 (trong và ngoài công lập) đạt 72% so với học sinh tốt nghiệp lớp 9 THCS.

- Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 2.068 trường học với 850.817 học sinh, trong đó: Mầm non 681 trường, tiểu học 621 trường; THCS 570 trường, THPT 86 trường; Tiểu học – THCS 72 trường, THCS-THPT 09 trường; tiểu học - THCS-THPT 01 trường;  có 27 Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, TP; 01 TTGDTX tỉnh; 01 Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh. Toàn tỉnh có 635 trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Ngành đã hoàn thành việc sáp nhập, giải thể 13 trường THPT theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Riêng năm 2019, sáp nhập, giải thể 8 trường. Đến nay, đã bố trí, sắp xếp, điều chuyển xong học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường THPT sáp nhập, giải thể. Các nhà trường đã ổn định trước ngày khai giảng năm học 2019-2020.

Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp trong ngành phù hợp với thực tế địa phương và theo quy định của UBND tỉnh.

          5. Tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện cho dạy và học

          Sở GDĐT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, trường học tích cực huy động các nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quy hoạch khuôn viên trường, lớp theo hướng xanh, sạch, đẹp, trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là quan tâm tu sửa, nâng cấp các phòng học, công trình vệ sinh đảm bảo cho dạy và học. 

          - Về phòng học kiên cố, cao tầng, toàn tỉnh đến nay có 22.771/26.024 phòng học, đạt tỷ lệ 87,7%.

- Về số trường học đạt chuẩn quốc gia (đến 30/7/2019) có 1.439/2.076 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt ty lệ 69,32%, đảm bảo tiến độ kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (đến năm 2020 đạt 70%).

- Việc cung ứng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ cho năm học mới kịp thời, đầy đủ. Công ty cổ phần Sách - thiết bị trường học Thanh Hóa đã phát hành gần 07 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ đến học sinh.

6. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Năm học 2019-2020, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành cơ bản ổn định số lượng. Toàn tỉnh có 50.031 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó: Cán bộ quản lý giáo dục 4.845 người, giáo viên 42.069 người, nhân viên 3.117 người. So với quy định, thiếu 2.783 giáo viên mầm non, 1.753 giáo viên tiểu học, dư 948 giáo viên THCS; khối THPT, thiếu 280 giáo viên và hơn 200 nhân viên hành chính.

Tỉ lệ trung bình CBQL, giáo viên đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo là 99,97%, trong đó trên chuẩn 76,1%.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành có tư tưởng chính trị ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy chế của ngành.

          Sở GDĐT tiếp tục phối phợp với Sở Nội vụ; UBND huyện, thị, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp, điều chuyển, tuyển dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của UBND tỉnh.

7. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

(Đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh, nhân dịp dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP Thanh Hóa).

Ngày 05/9/2019, 100% các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng quy định. Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ý nghĩa.  

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học, đặc biệt là các trường học thuộc vùng bị lũ lụt (các huyện: Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành...) đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo quy định, thiết thực, ý nghĩa.  

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa; lãnh đạo tỉnh đến dự tại các trường THPT: Chuyên Lam Sơn, Tĩnh Gia 1, Lang Chánh; Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn; Trường THCS Hoằng Châu (Hoằng Hóa), Trường THCS Dân tộc nội trú Quan Sơn; Trường Mầm non Nobel (Yên Định); Trường Tiểu học Ba Đình, TP Thanh Hóa. Sau khi tổ chức lễ khai giảng, 100% các trường học đồng loạt tổ chức giảng dạy chương trình năm học mới 2019-2020 theo quy định. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả của các nhà trường ngay từ đầu năm học, sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta tin tưởng Ngành GD&ĐT Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020./.   

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết