Sunday, 18/08/2019 - 17:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức

Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ

học kỳ II năm học 2018-2019

 

                                                                                                                                                                                  (Vũ Mỹ Long, Phó CVP Sở GD&ĐT)

 

        

         Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/01/2019, tại Hội trường B, Cơ quan Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019.

          Tham gia hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị, TP; Hiệu trưởng các trường THPT; THCS & THPT; Giám đốc TTGDNN-GDTX (TTGDTX) huyện, thị, thành phố; Giám đốc TTGDTX tỉnh, TTKTTH-HN tỉnh; trưởng, phó, chuyên viên các phòng chuyên môn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có NGƯT Phạm Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT, các đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

          Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019; nghe 8 ý kiến tham luận của phòng GD&ĐT huyện, thị, TP, các cơ sở giáo dục đại diện cho các đơn vị quản lý giáo dục, cấp học, bậc học ở các vùng, miền trong tỉnh; ý kiến của các phòng chuyên môn Cơ quan Sở GD&ĐT đã làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn hiện nay trong các đơn vị, trường học, đặc biệt đã chia sẽ những giải pháp, những bài học kinh nghiệm quý trong quản lý và giảng dạy...

          Thay mặt lãnh đạo Sở, NGƯT Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được trong học kỳ I, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể:

* Về ưu điểm

- Toàn ngành đã hướng dẫn, triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của ngành trong năm học 2018-2019 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Công tác tham mưu của ngành với cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đảm bảo kịp thời, chất lượng, nhất là xây dựng các đề án, dự án, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo động lực để phát triển ngành. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành từ cấp tỉnh, huyện đến các nhà trường luôn sâu sát, kịp thời, đồng bộ.

- Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì bền vững trong tốp đầu của giáo dục cả nước (kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa đạt 64 giải, trong đó có 7 giải Nhất, tăng 01 giải Nhất so với năm học trước);   

- Việc tổ chức các kỳ thi, hội thi có nhiều đổi mới, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được xã hội đồng tình, đánh giá cao;   

- Công tác rà soát, sắp xếp lại trường, lớp; bố trí, điều động, thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nhiều cố gắng, từng bước phù hợp, đúng quy định.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được tăng cường theo hướng xanh, sạch, đẹp, trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ phòng học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nghiêm túc; phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc nổi cộm, bức xúc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục thu được những kết quả tốt đẹp là điểm sáng của giáo dục cả nước.

* Về hạn chế, khó khăn

- Chất lượng giáo dục đại trà tuy được nâng lên song chưa đồng đều ở các vùng miền, nhất là khu vực vùng cao, vùng sâu miền núi, vùng bãi ngang ven biển, chất lượng dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) chuyển biến chậm.

- Công tác sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp ở một số huyện tiến độ chậm, chưa đảm bảo so với quy định.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, chưa đồng bộ; định biên số lượng cán bộ, công chức tại phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố còn bất cập, chưa đảm bảo chức năng, nhiệm vụ giao.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường còn thiếu, lạc hậu, nhiều phòng học đã xuống cấp, hết thời gian sử dụng nhưng chưa kịp thời sửa chữa; công trình vệ sinh, nguồn nước sạch còn khó khăn; giáo dục mầm non còn khoảng 16% phòng học tạm. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các cơ sở giáo dục thấp (10%) so với quy định của Chính phủ (20%) .  

* Nguyên nhân kết quả đạt được

- Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh với sự nghiệp Giáo dục.

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Thanh Hóa là mảnh đất có truyền thống hiếu học, nhiều thế hệ thầy, cô giáo và học sinh trưởng thành, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

* Nguyên nhân hạn chế

- Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp có cả 3 vùng miền (miền núi, đồng bằng trung du, ven biển). Riêng số trường học thuộc khu vực miền núi chiếm gần 1/3 toàn tỉnh); điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn;

- Một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đối với nhà giáo và cán bộ quản lý còn bất cập, thiếu đồng bộ, hiệu lực chưa cao;

- Công tác quản lý nhà nước về giáo dục ở một số địa phương trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức, chưa chỉ đạo quyết liệt;

- Năng lực quản lý của một số cán bộ quản lý còn hạn chế, chậm đổi mới; công tác tham mưu chưa hiệu quả; trình độ, năng lực nghề nghiệp của một số giáo viên còn yếu, việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn chậm, chưa tự bồi dưỡng, trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ.      

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở một số địa phương, đơn vị còn khó khăn.

* Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp học kỳ II

Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tế, theo quy định của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; tập trung nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là tiếng Anh; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tăng cường xây dựng CSVC, thiết bị dạy học, trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế thi...

Với kết quả đạt được trong học kỳ I, với truyền thống Đất Thanh - Đất học, Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn, khởi sắc hơn trong học kỳ II, toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019./. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết