Sunday, 20/10/2019 - 04:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục mầm non Thanh hóa thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số

GIÁO DỤC MẦM NON THANH HÓA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ MẦM NON VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

                                   Lê Thị Kim Dung

                              Chuyên viên phòng GDMN - Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến 2025” theo Quyết định số 1008/QĐ -TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tưởng Chính phủ, nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số (DTTS); Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”. Sau 03 năm thực hiện đề án, giáo dục Mầm non Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Các cơ sở giáo dục mầm non đã lồng ghép các nội dung của Đề án vào trong chương trình dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tích cực đổi mới, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng DTTS.

Đối với giáo viên người Kinh dạy trẻ vùng DTTS thì sự bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ đã làm hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. Để khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non bố trí, phân công hợp lý giáo viên dạy trẻ ở các nhóm lớp như: Đối với nhóm, lớp tổ chức bán trú 2 giáo viên/lớp thì bố trí 1 giáo viên địa phương và 1 giáo viên người dân tộc Kinh; đối với nhóm lớp không bán trú, chỉ có 1giáo viên/lớp thì bố trí giáo viên là người địa phương hoặc giáo viên miền xuôi lâu năm có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc với trẻ. Đội ngũ giáo viên dạy trẻ DTTS chưa biết hoặc biết ít tiếng DTTS nơi công tác được khuyến khích tự học (học thông qua trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp và qua cộng đồng…) nhằm nâng cao khả năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ. Việc nâng cao chất lượng được chia sẻ giữa giáo viên, các trường, cụm trường.

Hàng năm, một số trường MN trên địa bàn tỉnh được cấp phát đồ dùng, đồ chơi theo kế hoạch bổ sung của Sở GDĐT và đã chỉ đạo phòng GD&ĐT rà soát các phòng học, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, tài liệu, học liệu phục vụ cho việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS tại các cơ sở giáo dục mầm non. Bổ sung, thay thế đồ dùng, đồ chơi, học liệu dạy học phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp và ưu tiên các điểm trường lẻ xa khu trung tâm.

Qua công tác kiểm tra, tình hình sử dụng đồ dùng, đồ chơi được cấp phát ở các trường mầm non đều hợp lý, phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ, trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, tạo môi trường thân thiện để trẻ tích cực tham gia, tạo động cơ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học ở các nhà trường.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT còn chỉ đạo các nhà trường khuyến khích giáo viên tăng cường làm đồ dùng dạy học và sử dụng các loại đồ dùng có sẵn ở địa phương, phù hợp để tạo hứng thú cho trẻ trong các hoạt động để giúp phụ huynh nhận thấy học tiếng Việt là có ích và thực sự cần thiết, tạo niềm đam mê trong học tập của trẻ, tạo môi trường thân thiện để trẻ tham gia các hoạt động và từng bước  nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.

 

Trường MN Thành Vân – Thạch Thành

Năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT đã tổ chức các lớp tập huấn tại tỉnh và chia cụm: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn, Thạch Thành để các huyện được tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, một số huyện đã mở lớp tập huấn dạy ngôn ngữ thứ 2 cho giáo viên người Kinh dạy trẻ em mầm non vùng DTTS như: huyện Lang Chánh, huyện Cẩm Thủy, Như Xuân...

Năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng DTTS cho 11 huyện miền núi tại tỉnh và đã tổ chức sơ kết tại 02 huyện: Thường Xuân và Bá Thước. Đánh giá sơ kết tập trung đi sâu vào chế độ cho giáo viên trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại các điểm lẻ vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Sau khi Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non,  huyện Cẩm Thủy đã đi đầu trong công tác hỗ trợ cho giáo viên trực tiếp thực hiện dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại các điểm lẻ vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí là: 450.000đ/1 tháng.

Kết quả 100% các trường mầm non có trẻ em vùng DTTS đã thực hiện tương đối tốt công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại các địa phương, tổ chức linh hoạt, sáng tạo. Giáo viên chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt, cho trẻ tập nói tiếng Việt trong các hoạt động phát triển ngôn ngữ và lồng ghép tích hợp ở  mọi lúc, mọi nơi; lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm vùng miền, tâm sinh lý lứa tuổi và dân tộc của trẻ; làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ trẻ để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình.

100% các trường mầm non có giáo viên là người địa phương và người biết tiếng dân tộc nên chất lượng, phương pháp và kỹ năng dạy trẻ rất phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Vì vậy, đầu năm học còn nhiều trẻ DTTS nói tiếng mẹ đẻ khi đến trường, chưa biết sử dụng tiếng Việt, hoặc sử dụng chưa thành thạo. Nhưng sau khi đến trường học 100% trẻ đã biết sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp.

 

Nhóm trẻ của Trường MN Thành Vân – Thạch Thành

Giải pháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng DTTS, bậc học mầm non Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra theo Kế hoạch của các đơn vị, có kế hoạch chi tiết cho từng năm học. Đảm bảo đạt các mục tiêu của Đề án theo giai đoạn. Cụ thể:

- Tiếp tục tham mưu ban hành chính sách đối với trẻ em người DTTS và giáo viên mầm non dạy trực tiếp dạy trẻ vùng DTTS tại các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn;

- Đẩy mạnh tham mưu với các cấp quan tâm lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học cho trẻ em vùng DTTS, đặc biệt tại các điểm lẻ, xa khu trung tâm và nơi có đông trẻ em vùng DTTS. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu, băng đĩa về TCTV cho cơ sở giáo dục mầm non, nhóm, lớp có đông trẻ em vùng DTTS. Có chính sách cụ thể, xây dựng chương trình mục tiêu, bố trí kinh phí, ngân sách để hỗ trợ trẻ em và giáo viên trong nhà trường thực hiện nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS. Đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để tổ chức suất ăn cho trẻ học 2 buổi/ngày, tăng tỉ lệ bán trú; thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS theo Nghị định số 06/NĐ - CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

- Các đơn vị tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng DTTS cho đội ngũ giáo viên; bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ của trẻ cho giáo viên dạy các nhóm, lớp vùng DTTS. Có giải pháp bố trí đủ giáo viên cho những nhóm, lớp có đông trẻ em vùng DTTS.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ, đặc biệt quan tâm đến việc vận động gia đình tạo điều kiện để cho trẻ đi học chuyên cần, thường xuyên sử dụng tiếng Việt ở gia đình và cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết