Tuesday, 07/07/2020 - 19:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn chuẩn bị lựa chọn SGK lớp 1

Thực hiện Công văn số 5804/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nhằm giúp các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các cơ sở giáo dục lựa chọn được các đầu sách giáo khoa phù hợp nhất cho đơn vị theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, kịp thời triển khai sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021; Tiếp theo hội thảo báo cáo về sách giáo khoa lớp 1 được tổ chức từ ngày 25-26 tháng 02 năm 2020, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, trường có lớp tiểu học thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

          1. Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường có lớp tiểu học có trách nhiệm phổ biến, cung cấp các nội dung đã được tiếp thu tại hội thảo báo cáo về sách giáo khoa lớp 1 (nói trên) cho toàn thể cán bộ, giáo viên của đơn vị.       

          2. Tổ chức cho cán bộ quản lí và giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật sâu, nắm thật chắc các văn bản, tài liệu sau:

          - Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

          - Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT.

- Toàn bộ sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục thuộc danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt. Sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan được cung cấp bản cứng trực tiếp hoặc các phiên bản điện tử qua mạng Internet.

3. Chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập hội đồng và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT. Sở GDĐT đang soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành tiêu chí để các nhà trường triển khai thực hiện khi Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 hoàn toàn giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Sở và các phòng GDĐT tuyệt đối không có sự định hướng, can thiệp trong việc lựa chọn sách của các nhà trường.

Nhận được công văn (đính kèm), đề nghị các phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường nghiêm túc tổ chức thực hiện.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết