Sunday, 23/02/2020 - 17:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỘT MỐC SON LỊCH SỬ CỦA GD&ĐT THANH HÓA

                                                                                                                                                                                                      Thạc sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Phòng GDTH

Ngày 22 tháng 6 năm 2019 Trưởng đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã kí biên bản kết quả kiểm tra PCGDTH tỉnh Thanh Hóa. Đoàn kiểm tra sẽ trình Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2018, nhân sự kiện trọng đại này, xin điểm qua một vài nét trong công tác phổ cập giáo dục Tiểu học của tỉnh nhà trong thời gian qua.

1. Tiến độ thực hiện PCGDTH một số năm gần đây

Năm học 2018- 2019, Thanh Hoá có 2.108 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông với hơn 800.000 học sinh, trong đó có 679 trường mầm non; 649 trường tiểu học; 47 trường TH&THCS; 600 trường THCS; 94 trường THPT; 09 trường THCS&THPT; 01 trường TH-THCS-THPT; 27 Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, TP; 01 Trung tâm GDTX tỉnh; 01 Trung tâm GDKT tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh và 635 Trung tâm  học tập cộng đồng.

Cấp Tiểu học toàn tỉnh hiện có 299.988 học sinh; 10.421 lớp, có 395 điểm trường lẻ, các điểm trường được bố trí gần dân, tạo điều kiện cho trẻ đến lớp.

Hiện nay, Thanh Hoá đã có 575 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, đạt 82,6%. Trong đó có 168 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Tình trạng giáo viên vừa thừa vừa thiếu, bất cập giữa các vùng miền, cơ cấu bộ môn cùng với cơ sở vật chất thiếu thốn, tác động không nhỏ tới việc phát triển giáo dục nói chung và PCGDTH nói riêng.

Dưới góc độ nhìn nhận các yếu tố tác động tới phổ cập giáo dục nói chung và phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi nói riêng, Thanh Hoá là một tỉnh thuộc nhóm khu vực khó khăn so với toàn quốc.

Tháng 12 năm 1997, tỉnh Thanh Hoá đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) và chống mù chữ (CMC). Đây là tiền đề tốt cho việc tiếp nối chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT). Bằng sự nỗ lực không ngừng với kết quả đạt được của Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2004, được công nhận là tỉnh đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi; tháng 12 năm 2010 được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1; các năm 2011, 2012, 2013, 2014 đều duy trì đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1; năm 2015, 2016 được công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2; năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GDĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

2. Tiến công quyết liệt

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC); Bộ GDĐT đã có Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.

Để làm được điều đó Thanh Hoá đã tiến hành khẩn trương và đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp:

a) Xây dựng Đề án phổ cập giáo dục nói chung và PCGDTHĐĐT nói riêng.

b) Thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – bộ máy chỉ đạo PCGDTHĐĐT để điều hành công việc đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến xã, phường.

c)  Tổ chức điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch, nắm chắc số liệu, cập nhật hệ thống hồ sơ sổ sách, hoạch định bước đi từng năm, từng vùng.

d) Huy động và duy trì trẻ em đi học đúng độ tuổi.

e) Xây dựng các điều kiện phát triển giáo  dục Tiểu học, đảm bảo chất lượng giáo dục, phối kết hợp với việc xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

g) Sử dụng hợp lí nguồn kinh phí PCGD, tích cực huy động các nguồn lực khác của địa phương khi mà kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia không còn . 

h) Công tác kiểm tra đánh giá đôn đốc và kiểm tra công nhận kịp thời, sát sao.

3. Mốc son lịch sử

Từ ngày 18-22/6/2019 đoàn kiểm tra công nhận PCGDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã về kiểm tra tại tỉnh Thanh Hoá.

- Kiểm tra hồ sơ công nhận của tỉnh tại thời điểm tháng 12/2018 và 100% hồ sơ các đơn vị cấp huyện;

- Kiểm tra thực tế tại 24 đơn vị cấp huyện và 48 đơn vị cấp xã; làm việc với Ban chỉ đạo PCGDXMC tại Uỷ ban nhân cấp huyện, cấp xã; kiểm tra thực tế tại 98 hộ gia đình và 48 trường tiểu học (ngày 18-21/6/2019). 

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với Thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGDXMC) tỉnh Thanh Hoá, (ngày 22/6/2019). 

Kết quả công tác  PCGDTH đạt được tại thời điểm tháng 12 năm 2018, là:

- Đơn vị cấp xã

+ Số xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn PCGDTH mức độ 2: 6/636, đạt 0,9%.

+ Số xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3: 630/636, đạt 99,1%.

- Đơn vị cấp huyện

+ 27 đơn vị đạt tiêu chuẩn PCGDTH mức độ 3, đạt tỉ lệ 100%

- Huy động trẻ 6 độ tuổi vào  lớp 1là 74.739, đạt tỉ lệ  99.6%.

- Trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 48.940, đạt tỉ lệ 96,63%, số còn lại đang học tiểu học.  

- Trẻ khuyết tật có khả năng học tập ra lớp là 4 449 đạt 80%

4. Chặng đường tiếp theo

Tại thời điểm công bố kết luận kiểm tra của Bộ GD - ĐT thì Thanh Hoá là tỉnh thứ 15 đạt chuẩn quốc gia PCGDTH mức độ 3. Đây là vinh dự, tự hào của 1 tỉnh đất rộng người đông còn bộn bề khó khăn nhưng trách nhiệm giữ vững chuẩn, nâng cao chất lượng hơn nữa cũng rất nặng nề. Công tác phổ cập giáo dục là việc làm thường xuyên, liên tục, chỉ cần lơ là một chút là tỷ lệ không đạt, làm phổ cập cũng rất kiêng chữ “hoàn thành”. Phổ cập giáo dục là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục do đó không thể tách rời phổ cập với chất lượng giáo dục, cũng không có khái niệm hoàn thành vĩnh viễn và phổ cập gắn liền với chất lượng ở tại một thời điểm nhất định. Trong việc làm thường xuyên, củng cố đó thì một số việc cần phải lưu ý trong chặng đường gian khó của công tác phổ cập là:

- Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao điều kiện đảm bảo và chất lượng các tiêu chuẩn PCGDTH mức độ 3. Giữ vững là tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3. 

- Duy trì các xã đã đạt PCGDTH mức độ 3, năm 2019 phấn đấu có thêm 6 xã đạt PCGDTH mức độ 3 để tiến tới 100% số xã đạt PCGDTH mức độ 3.

- Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu về nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Tăng cường đầu tư hơn nữa và một cách thường xuyên cơ sở vật chất như thư viện, phòng đồ dùng dạy học, vệ sinh môi trường, xây dựng phòng học, đảm bảo tiến tới học 2 buổi/ ngày ở Tiểu học.

- Tập trung nguồn lực làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục Tiểu học nói riêng, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

- Một số huyện, xã hoàn thiện hồ sơ phổ cập đảm bảo tính hệ thống, khoa học, chính xác và thường xuyên được cập nhật./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết