Wednesday, 01/04/2020 - 21:18|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện lựa chọn SGK theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT

Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT (gọi tắt là TT 01) Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GDĐT tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện lựa chọn SGK theo TT 01, nội dung cụ thể như sau:

1. Các phòng GDĐT phổ biến triển khai thực hiện TT 01 (gửi kèm công văn này) tới các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học (sau đây gọi tắt là các trường). Yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ biến, quán triệt nội dung TT 01 tới toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Công văn số 414/SGDĐT-GDTH ngày 02/3/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị lựa chọn SGK lớp 1.

3. Thời gian thực hiện TT 01 bắt đầu từ ngày 15/3/2020 (ngày TT 01 có hiệu lực thi hành). Các trường tổ chức lựa chọn SGK theo quy định tại TT 01 và Quy định Tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông của UBND tỉnh Thanh Hóa, sau khi UBND tỉnh có Quyết định ban hành Tiêu chí. Sở GDĐT gửi kèm công văn này Mẫu phiếu lựa chọn SGK. Các trường có thể sử dụng phiếu này trong quá trình lựa chọn sách của nhà trường.

Nhận được công văn này, đề nghị các phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện cần báo cáo về Sở GDĐT (Phòng GDTH nhận báo cáo) để Sở nắm bắt tình hình và tiếp tục có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.552(13.03.2020_17h27p53)_signed.pdf

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết