Saturday, 20/07/2019 - 20:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ sở giáo dục

                   Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Qua thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT, phản ánh của Báo chí về việc một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đã tổ chức hoạt động căng tin, cho thuê, kinh doanh có thu phí trong đơn vị gây nên ý kiến trái chiều, bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Để tổ chức các hoạt động căng tin, cho thuê, kinh doanh  trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với môi trường giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức rà soát lại quy trình, thủ tục hoạt động căng tin, cho thuê, cho mượn cơ sở vật chất trường học.

Các cơ sở giáo dục phải ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. Nếu đơn vị đảm bảo được điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định tại Điều 55, 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 43, 44, 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mà không làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và chức năng, nhiệm vụ được giao thì đơn vị phải xây dựng Đề án sử dụng cơ sở vật chất vào mục đích cho thuê, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 144/2017/TT-BTC, Đề án của các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT gửi Sở GD&ĐT xem xét, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Đề án của các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố gửi phòng GD&ĐT xem xét, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Khi Đề án của cơ sở giáo dục chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị không được tự ý sử dụng cơ sở vật chất, tài sản khác gắn liền với đất của đơn vị vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết