Tuesday, 17/05/2022 - 19:09|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Công khai kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo số 2913/TB-SGDĐT ngày 14/10/2021 của ở Giáo dục và Đào tạo thông báo Công khai Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT ngày 04/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hoá năm 2019 và năm 2020.

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai Kết luận thanh tra

       Thực hiện Công văn số 15999/UBND-VX ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT ngày 04/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hoá năm 2019 và năm 2020.

         Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về công khai Kết luận thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc công khai Kết luận thanh tra bằng hình thức niêm yết  như sau:

1. Địa điểm:  Phòng Tiếp công dân, Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian: Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 28/10/2021.

3. Nội dung niêm yết: Toàn bộ Kết luận thanh tra số 1080/KL-BGDĐT ngày 04/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hoá năm 2019 và năm 2020.

           Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Sở và nhân dân được biết./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết