Thứ tư, 27/10/2021 - 01:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 68 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Tên thủ tục hành chính Mã số hồ sơ trên Cổng DVC quốc gi Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ Tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Trả kết quả qua bưu chính
1 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục 1.005049.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
2 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000713.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
3 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia 1.000691.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
4 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000711.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
5 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục 1.000715.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
6 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 1.000280.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
7 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 1.000288.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 3
8 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.000716.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 3
9 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.000718.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
10 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.006446.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
11 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.000939.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2
12 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 1.001492.000.00.00.H56 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp tỉnh 2