Monday, 15/08/2022 - 19:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục hành chính Mã số hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ Tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Trả kết quả qua bưu chính
1 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 1.003734.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 4
2 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005090.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
3 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 1.005098.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
4 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 1.005095.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
5 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 1.005142.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
6 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 1.001942.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp bộ, Cấp tỉnh 2