Thứ tư, 27/10/2021 - 00:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Tên thủ tục hành chính Mã số hồ sơ trên Cổng DVC quốc gi Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ Tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Trả kết quả qua bưu chính
1 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 1.005098.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
2 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 1.001942.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp bộ, Cấp tỉnh 4
3 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 1.005142.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 3
4 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 1.005095.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh 2
5 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT 1.005090.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp tỉnh, cấp huyện 2
6 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 1.003734.000.00.00.H56 Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện 2