Monday, 15/08/2022 - 19:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục hành chính Mã số hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ Tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính Trả kết quả qua bưu chính
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2.001914.000.00.00.H56 Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Cấp tỉnh 3
2 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp 1.004889.000.00.00.H56 Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Cấp tỉnh 2
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092.000.00.00.H56 Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ Cấp tỉnh 4