Wednesday, 29/06/2022 - 18:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Dũng
Chánh Thanh tra Nguyễn Ngọc Dũng
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0983 474 668
Email dungnn.pc@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách