Monday, 15/08/2022 - 20:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Trần Mạnh Tường
Chuyên viên Trần Mạnh Tường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0909898868
Email tuongtm.ktkd@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách