Sunday, 25/07/2021 - 19:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trịnh Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 135 212
  • Email:
   nghiath.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Nguyên Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0903 219 863
  • Email:
   hoangvn.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng Kế hoạch - Tài chính
  • Điện thoại:
   090 444 6789
  • Email:
   phungnv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thế Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 293 588
  • Email:
   longnt.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Văn Ất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986 966 776
  • Email:
   atbv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Trương Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 019 474
  • Email:
   anhtv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Trí Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 789 986
  • Email:
   thucbt.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917 418 559
  • Email:
   hiennt.khtc@thanhhoa.edu.vn