Monday, 15/08/2022 - 19:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Âu Anh Tuấn
Chuyên viên Âu Anh Tuấn
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0913 828 670
Email tuanaa.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách