Monday, 15/08/2022 - 20:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Mạnh Quang
Phó trưởng phòng Lê Mạnh Quang
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0912 812 522
Email quanglm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách