Monday, 15/08/2022 - 19:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Tân
Chuyên viên Nguyễn Minh Tân
Giới tính Nam
Điện thoại 0948 426 339
Email tannm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách