Monday, 15/08/2022 - 20:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Võ Anh Minh
Chuyên viên Võ Anh Minh
Giới tính Nam
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0943 330 898
Email minhva.ktdg@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách