Sunday, 19/09/2021 - 09:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Tâm
Họ và tên Trịnh Văn Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0972397068
Email tamtv.vp@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách