Wednesday, 29/06/2022 - 19:07|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Hường
Thanh tra viên Hà Thị Hường
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0945 264 684
Email huonght.tt@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách